מסדי נתונים

פתיחה/סגירה של מסד נתונים, התחברות למסד נתונים, התחברות לניהול בPHPMYADMIN.