שרתים וירטואלים

פתיחה/סגירה של שרת, התחברות מרחוק, פעולות נפוצות, גיבוי ושחזור.